top of page

BRUGERRUNDER

Vi ved, at i enhver byggeopgave er det brugerne, som er de vigtigste specialister til at belyse behovet. At det er vigtig at vi lytter til dem, som skal bruge bygningen, når den står færdig. Næsten alle projekter har flere eller mange forskelligartede brugergrupper. Det kan fx være ledelse, bygherre, medarbejdere, interessegrupper, pedeller og rengøringsassistenter. For at alle skal kunne se sig og trives i bygningen, er det nødvendigt at belyse alle forudsætninger, behov og ønsker. Ligeledes at kortlægge mulige modstridende synspunkter, for eksempel skridsikre gulve versus ønske om enkel og miljøvenlig rengøring. Vores opgave er kort sagt at få projektet belyst fra alle sider. Alt dette lægger vi megen energi i at forstå og få frem i lyset, før vi begynder at tegne.

Vi har udviklet vores egne måder at gennemføre brugerrunder for at kunne skabe arkitektur, som er indrettet til dem, som skal bruge den. Da vi arbejder inden for mange forskellige områder og derfor spænder bredt, er vi vant til at flytte os. Derfor kender vi også betydningen af at lytte, og er i stand til at få brugeres synspunkter frem i ethvert projekt. I tæt dialog med parterne i projektet skaber vi et udgangspunkt, som lever op til forventningerne hos brugere og bygherre. Både i store og komplekse projekter og i mindre.

Brugerrunder er udgangspunktet i den videre proces. Vi vender hele tiden tilbage til konklusionerne i brugerrunderne for at sikre os, at vi er på den vej, som vi oprindelig satte os for. Det er en grundlæggende forudsætning for at brugerne udfylder de rammer, som vi skaber til dem, at de kan genkende sig selv i dem.

bottom of page