top of page

BÆREDYGTIGHED

Lige meget om du bygger nyt eller du bygger om, er der utallige argumenter for at bygge efter bæredygtige principper. De miljørigtige og gennemtænkte løsninger er ikke kun til gavn for CO2-udledningen. De øger også bygningens levetid med sundere indeklima og færre udgifter til drift og vedligehold.

Bæredygtighed indenfor byggeri er et bredt fænomen, der tilstræber både at tage stilling til den miljøbyrde, som bygningen medfører fra den bliver opført til den tages ned, samt at sikre, at bygningen er god at opholde sig i. Det handler således blandt meget andet om, at materialerne i bygningsdelene ikke belaster miljøet unødigt, at byggeriet foregår ansvarsfuldt i forhold til miljø og håndværkere, at indeklimaet i bygningen er sundt, og at energikilder, drift og vedligehold er skånsomme og miljørigtige.

Hos SNA er det er mål at yde bæredygtig rådgivning for byggeri. Vi støtter op om FN’s verdensmål om, at vi alle kort sagt skal kunne leve godt nu og give kloden videre til vores børn i god stand.

Vi efterstræber at vælge løsninger, som er miljømæssigt holdbare. Derudover arbejder vi for at vælge materialer, som binder CO2 i stedet for at udlede CO2, og materialer, som ikke skal udskiftes efter kort tid og som kan genanvendes. Det er tydeligt, at interessen og tilslutningen for bæredygtigt byggeri er voksende. Ikke mindst fordi byggeri er en af de største syndere, når det handler om drivhuseffekt.

Vores første formelle skridt var medlemskab i Green Building Council Denmark (DK-GBC), som er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark.

Hos SNA rådgiver vi om bæredygtighed med udgangspunkt i det aktuelle byggeris placering og anvendelse - og vores kunders ønsker og behov.

Vi formulerer på baggrund af indledende analyserer en bæredygtighedsstrategi for projektet, og sikrer gennem bæredygtighedsledelse implementering af denne strategi igennem projektforløbet. En strategi der kan omhandle energioptimering, bæredygtige materialevalg, cirkulære løsninger, hvor vi overvejer muligheder for genanvendelse, indeklima og dagslys, arbejdsmiljø mv. – belyst ved totaløkonomiske beregninger og livscyklusanalyser.

bottom of page