top of page

BYGHERRERÅDGIVNING

Som bygherrerådgiver er vi bygherrens fortrolige sparrings- og samarbejdspartner. Vi yder bygherrerådgivning til både offentlige og private kunder. Vi varetager fra første de første idéer til byggeriets aflevering dine interesser og forpligtigelser med henblik på at sikre, at de opstillede forventninger og mål til projektet opnås.

Som bygherrerådgivere og arkitekter har vi stor indsigt i de første faser i projektet. Det betyder, at vi udpeger og tager stilling til risici og tager højde for dem, så du som bygherre er sikret mod tab og forsinkelser under projektering og udførelse frem til bygningen tages i brug.

Lige meget hvor omfattende eller kompleks opgaven er, sikrer vores erfarne bygherrerådgivere langsigtede helhedsløsninger i tæt dialog med dig som bygherre. Vi har erfaringer fra nogle af Færøernes største og mest komplekse projekter som for eksempel Landssygehuset, udbygning af lufthavnen på Færøerne og udbygningen af el-værket, Sundsværket. Hos os får du altid en grundigt gennemarbejdet løsning. Vi har specialister i alle ydelser inden for bygherrerådgivning.

Vores bygherrerådgivere sikrer, at de juridiske rammer er på plads ved at samarbejde med jurister om anliggender inden for aftale- og entrepriseret og med finansielle rådgivere, når det er nødvendigt.

 

Vi kan hjælpe med følgende:

 • Almindelig bygherrerådgivning

 • Udbudsrådgivning

 • Økonomisk rådgivning

 • Tids-, risiko- og kvalitetsstyring

 • Idé og byggeprogram

 • Due Diligence

 • Strategi for bæredygtighed

 • Projektudvikling

 • Udvikling af byggeprogram

 • Facilitering af brugerprocesser behovsanalyser

 • Risiko- og interessentanalyser

 • Bygherretilsyn

bottom of page