top of page

PROJEKTERINGS- OG BYGGELEDELSE

Byggeri og processen bag er i dag kendetegnet af komplekse sammenhænge med et stort antal involverede aktører. Der er kommet flere regler og love vedrørende byggeri, som sætter høje krav til ledelse af byggeprojekter. Vellykket byggeri starter længe før byggepladsen tager form. Vi hos SNA ved, hvad der kræves fra du står med en mere eller mindre håndgribelig plan, til du er i mål. Vi kender betydningen af at lytte og få brugernes synspunkter frem i ethvert projekt, så der skabes forankrede løsninger. Vi har varetaget projekterings- og byggeledelse i forbindelse med adskillige omfattende og komplekse projekter.

Vi leverer totalrådgivning, når du har brug for rådgivning til hele processen fra de indledende skridt til byggeriets aflevering. Dette er en gennemskuelig helhedsløsning, hvor du som bygherre kun har en kontraktansvarlig rådgiver, og hvor vi sørger for, at både de store spørgsmål og detaljerne bliver løst. Vi har som totalrådgivere forankrede samarbejder med en række ingeniørrådgivere.

Med de mange store projekter, vil hidtil har stået for, har vi erfaringer og viden som gør, at vi opfatter os som førende inden for totalrådgivning på Færøerne. Rådgivningen omfatter alle rådgiverydelser - fra arkitektur, ingeniørydelser, BIM,  bæredygtighed, sikring af kvalitet, styring af økonomi og tid - til varetagelse af sikkerhed. Den omfatter herudover udbud, byggeledelse, tilsyn og aflevering. Totalrådgivning er således en helhedsløsning, som skaber overblik ved at sammenfatte alle processer, krav og funktioner hos en samarbejdspartner og en kontaktperson fra start til slut. Dette giver tryghed og en løsning af høj kvalitet.

Projekteringsledelse

Denne ydelse kræver erfaring og indgående indsigt i myndighedskrav, gældende lovgivning, projekteringsmetoder og ikke mindst god dansk byggeskik. Vores projekteringsledere har lang erfaring i at planlægge og lede projekteringsprocesser i tværfaglige projekteringsteams. Vi overfører tankerne fra skitser til tegninger og modeller på teknisk sprog med de mest moderne redskaber. Vores projekteringsledere lægger vægt på at sikre aftalt kvalitet og bæredygtighed, ligesom vi påviser mulighederne med FM.

Projekteringslederen planlægger og leder projekteringen med sikker tids- og økonomisk styring og kvalitetssikring under projektering. Vi fremstiller dokumenter til myndighedsbehandlingen – myndighedsprojekt – så du trygt kan vente på det endelige startskud fra myndighederne. Vores projekteringsleder leder projekteringsteamet og koordinerer arkitektur, landskab, konstruktioner og installationer. Alt med udgangspunkt i de fastlagte mål for projektet.

 

Byggeledelse

Grundlaget for et vellykket projektforløb et et gennemarbejdet og detaljeret projektmateriale samt en konsekvent byggeledelse. At lede et byggeprojekt trygt fra byggestart til aflevering kræver en energisk, erfaren og målrettet byggeledelse. Vi har erfarne og solide byggeledere, som sætter dialog og respektfuldt samarbejde højt for at skabe en tryg projektproces.

Byggelederen repræsenterer bygherren under byggeriets udførelse, og har ansvaret for den samlede byggeledelses- og tilsynsindsats. Byggelederen styrer byggeprocessen vedrørende kvalitet, tid og økonomi og koordinerer fagtilsynet. Byggelederen deltager på møder med de involverede parter og sikrer åbenhed om arbejdsmetoder og produktion. Dette på opstart-, projekt-, fag-, sikkerheds- og byggemøder. Byggelederen sikrer, at det tilknyttede fagtilsyn udfører kontrol med de udførte entreprisearbejder i henhold til byggesagens tilsynsplan for at sikre, at den aftalte kvalitet af byggeriet bliver overholdt.

Som repræsentant for bygherren bistår vi i forbindelse med udbud og indgåelse af kontrakter med de udførende entreprenører. Økonomistyringen varetages løbende, vi fører byggeregnskab og attesterer fakturaer – og tager stilling til eventuelle økonomiske krav som kommer ind. Som bygherre modtager du månedsvis økonomioversigt, så du kan følge økonomien tæt.

I sin helhed koordinerer SNA som byggeleder de daglige udfordringer, som forekommer på en byggeplads med mange fagarbejdstagere. Dette gør vi ved at være synlige på byggepladsen, og ved at vi afholder løbende byggeplads-, fag-, formands og koordinationsmøder. Vi sikrer vedvarende fremdrift ved at registrere niveauet på arbejdet, daglig opfølgning og ved at eliminere mulige forhindringer.

bottom of page