top of page

IKT og BIM

I byggeindustrien udvikler digitalt byggeri sig meget hurtigt. Hos SNA har vi i mange år lagt vægt på at være opdateret med den nyeste viden og bedste udstyr indenfor IKT-rådgivning og BIM. Herudover har vi både erfarne og specialiserede IKT-medarbejdere, som koordinerer vores projekter og sikrer, at IKT-aftaler og krav bliver overholdt og integreret.

 

IKT står for ”Informations- og Kommunikationsteknologi” og omfatter brugen af digitale værktøjer, standarder og metoder i forbindelse med projektering og gennemførsel af byggeri, relateret til den efterfølgende driftsfase.

Hos SNA tilbyder indledende strategisk IKT-rådgivning, hvor vi sammen med vores bygherrer formulerer den bedste strategi for brugen af IKT/BIM i projekterne, således at denne er tilpasset projektets karakter og bygherrens behov under projektering og i den efterfølgende ejendomsdrift.

 

IKT-ledelse  -  Informations- og kommunikationsteknologi

IKT-ledelse hander om, hvordan vi overordnet organiserer de digitale arbejdsgange med styring af blandt andet digitale kommunikationsplatforme. Det omfatter at:

  • sikre, at dokumenter bliver navngivet og gemt i overensstemmelse med gældene vejledninger

  • sikre datasikkerheden

  • koordinere bygningsmodeller

  • præcisere niveau, og hvornår modeller skal deles mellem parterne

  • bygningselementer er klassificeret, så der er sammenhæng mellem model, tegninger, vejledninger og mængdelister.

IKT-ledelse omfatter herudover digital kvalitetssikring og håndtering af digitale udbud og afhænding af digitale data til bygherre.

BIM  -  Building Information Modelling

Hos SNA har vi i mange år brugt arbejdsmetoden, BIM, hvor en bygning kan beskrives fuldt ud før første spadestik. Dette gøres ved at bygge en digital model i 3D, hvor vi samler alle oplysninger om hvert enkelt bygningselement, og herudaf også alle oplysninger om den færdige bygning. BIM skaber gode rammer for et godt tværfagligt samarbejde og nøjagtig styring af projekteringsfasen, byggeperiode og projektøkonomi.

Når vi i forbindelse med projektering skal planlægge komplekse bygningsforhold, er det en stor fordel, at der er sammenhæng mellem alle bygningselementer. Foretages der en ændring i projektet, genspejles den nemlig i hele projektmaterialet. Dette reducerer betydeligt risikoen for, at der kommer uventede konflikter mellem de enkelte elementer i projektet.

 

Som det første bygger vi en digital model i 3D og analyserer så meget som muligt. De forskellige fagområder, så som bærende konstruktioner og installationer er inkluderet i den digitale model. Sådan undgås uventede situationer, som fx at nogle af disse viser sig at støde i hinanden, mens der bygges. Modellen har adskillige muligheder: Du kan tage mængder ud for at prisfastætte, og vi kan analysere på alt muligt så som energi, bæredygtighed, sol, skygge, dagslys, varme og vind. Herudover kan bygningsmodeller kobles til virtual-reality-briller, som giver brugeren en overbevisende oplevelse af det færdige projekt. Denne mulighed har vi brugt ved flere lejligheder. Det er også muligt at indsætte en bygningsmodel i det område, hvor bygningen skal stå, så det virkelige omfang og form kan ses i helheden.

 

Som bygherre kan du med BIM få et ret præcist overblik over den planlagte bygning. Du kan se alle fagområder samlet i 3D, og kan hurtigt og let dykke ned i detaljerne. Således er sandsynligheden god for at finde de fleste mulige udfordringer i byggeriet, som ellers kunne medføre uforudsete ekstraregninger. Derudover kan du spadsere en virtuel tur og opleve afstande og sammenhænge mellem de forskellige områder i bygningen.

 

Som entreprenør får du udleveret tegninger og modeller, som er særdeles grundigt gennemarbejdede. Når vi har registreret bygningselementerne med navne, numre og andet, kan du trykke på bygningselementerne i modellen som genspejles i beskrivelser og mængdelister. Det er således enkelt at udregne tilbud.

 

For vores projektteams skaber BIM de bedste rammer for godt tværfagligt samarbejde og et solidt fundament til at træffe afgørelser, fordi vi har et fælles udgangspunkt. På den måde har vi de bedste forudsætninger for at styre kvalitet, tid og økonomi.

bottom of page