top of page

FM

Ofte står bygninger for en forholdsvis stor del af driftsomkostningerne, både hos offentlige og private virksomheder. Facilities Management – FM – bruges både i forbindelse med design og i forbindelse med drift af bygninger, og alt som ligger derimellem. FM omfatter teknisk rådgivning indenfor fx totaløkonomi, drift og vedligehold af bygninger.

En virksomhed, som går op i bæredygtighed, bør også drive sine bygninger bæredygtigt – og gøre dette synligt. Hos både bygherre og den, som driver bygningen er der meget at vinde med skræddersyede FM-løsninger og -systemer:

  • Bevidst valg af materialer og design med henblik på fornuftig drift

  • Bygningen bevarer en konstant salgsværdi

  • Minimering af uventede udgifter

  • Overblik over bygningens tilstand til enhver tid

De fleste FM-systemer understøttes af digitale løsninger. Vi har erfaringer med flere forskellige slags FM-systember. Digitale FM-systemer kan understøtte din virksomheds strategi for bæredygtighed og dokumentere effekten.

FM til bygninger under opførelse

Allerede når bygningen designes, er det vigtigt at være bevidst om materialevalg, overensstemmelse mellem bygningsmaterialer, energivalg og energioptimering, materialers levetider, vedligehold og rengøring.

Fordi alt dette har har stor betydning for bygningens drift, for bygningens levetid og udgifter til vedligehold. Vi lægger stor vægt på at informere vores bygherrer om vigtigheden af disse valg, også set i totaløkonomisk perspektiv hvor sammenhængen mellem anlægsudgifter og de efterfølgende driftsudgifter belyses. Vi lægger også op til, at der tages stilling til bæredygtigheden i bygningerne allerede i designfasen. Det omfatter blandt andet valg af materiale, som er miljøvenligt, også i bygningens driftsperiode.

Vi har erfaringer med at bruge digitale systemer til at registrere bygningen. Her kan vi overføre data fra projekteringsfasen til vedligeholdsplanen for den færdige bygning. Det kan være som naturlig del af registrering i BIM, når bygningen designes. Så er det forholdsvis enkelt at give et bud på et holdbart drifts- og vedligeholdssystem allerede før opførelsen starter!

 

FM til eksisterende bygninger

Hos SNA har vi erfaringer med at rådgive i FM overfor både kommuner, offentlige myndigheder og virksomheder i forbindelse med drift og vedligehold af eksisterende bygninger. Det første skridt er gerne at udføre en tilstandsvurdering af bygningerne, som udgangspunkt for en drifts- og vedligeholdsplan over fx 10-30 år.

Vores medarbejdere indenfor forskellige felter, hvilket betyder, at vi kan rådgive om alle relevante områder indenfor FM, som valg af byggematerialer, konstruktionsopbygning, energikilder.

bottom of page