top of page
plan_2500

Bygherre: Eysturkommune

I forbindelse med et ønske om at få lavet overordnet udviklingsplan for Eysturkommune blev der startet med en omfattende registrering og kortlægning af betydningsfulde miljøer. I registreringen lagdes der en særlig vægt på arkæologiske fund, fredede områder, grønne områder, stiforbindelser m.m., som kunne være med til at styrke bygderne og deres identitet.

Der er også blevet lavet en statistikindsamling for at analysere demografiske forhold i kommunen samt udviklet en visionsplan i samarbejde med politikere og forvaltning i kommunen.

Byplanlægning i Eysturkommune

bottom of page