top of page

Bygherre: Torshavn Kommune

Skolen blev bygget som en afdelingsdelt bygning, der sætter eleverne i centrum. Bygningen beskytter de yngste elever i deres afdeling og giver derfor mulighed for at tage de udfordringer, den er bygget til.

Der er tale om en levende bygning, der fungerer sammen med nabolaget, hvor du kan bevæge dig, udvikle dig og leve. Bygningen er som et livshjul, en livsvej. Du begynder nederst og vokser så med bygningen og udvikler dig i takt med at du bevæger dig op gennem den. Når du er kommet op til toppen, er du klar til at flyve ud i livet. Afdelingerne, som børnene med årene arbejder sig op gennem, ligger rundt om fælleslokalet, som er lokalet, rummet, der forestiller kraften i huset og omfatter børnenes opvækst. Fælleslokalet skaber fysisk og visuel forbindelse mellem de forskellige afdelinger: indskoling, mellemtrin og udskoling, samt forskellige lokaler til fælles- og specialfag.

Torvet

Den store bygningskrop er bygget op omkring et fællestorv med tre arme, der er bygget ind i landskabet, og som skal være hjemsted for de tre afdelinger. Omkring det såkaldte Torv ligger fællesfunktioner med tæt forbindelse ud i de tre afdelinger. Afdelingerne bliver underdelt i haver og gårde med klasselokaler med større og mindre områder til forskellige pædagogiske aktiviteter på tilsvarende niveauer. Inspirationen til byggeriet inde i skolen er byen med dens offentlige pladser med offentlige funktioner og bydelen med haver og huse omkring.

Langs skolestien, opkaldt efter sagnslangen, Ormurin langi, er der forskellige rum, hvor folk kan mødes og samles. På den store trappe ved det store Torv kan alle elever samles, for eksempel til forskellige fællestimer, receptioner eller fællessang. Det er muligt at åbne op mellem musiklokalet og gymnastiksalen og videre ind til Torvet, så orkesteret kan spille til fest, eller du kan sætte dig i en sofa for dig selv og forberede dig til i morgen.

Omkring Torvet er der nogle fællesfunktioner, der giver et levende, varieret miljø, så som kantine, forskellige tjenestefunktioner og bibliotek.

Den grønne skolegård

Nærmiljøet omkring skolen er varieret og omfatter beboelseshuse med haver, erhvervsliv, friarealer og forskellige undervisnings- og pasningstilbud. Denne variation skal genses i den nye skolegård og særlig med hensyn til planter er der mulighed for at skabe et varieret område i forhold til udseende såvel som funktion. Udendørsarealet ved den nye skole kan være et grønt område, en byplantage, der bliver central i bydelen.

De grønne udendørsarealer har en vigtig rolle i forbindelse med den nye skole. Udendørsarealerne skal være mere end en legeplads i frikvartererne. De skal få børnene til at lege og bevæge sig og give mulighed for hvile og ro og at udnytte naturen og de råvarer, den tilbyder.

Som helhed kan man sige, at det store flade areal og den nye skole løber sammen i en ny helhed, hvor bygningen til tider vinder over landskabet, og landskabet til tider kommer over og under bygningen. Byggeriet er enkelt, så det er let at bygge skolen i tre etaper.

Folkeskole i Tórshavn - 2. præmie

visualisering trappan
Støðumynd minkað
visualisering_minkað
fuglaperspektiv_minkað
iso
iso_stór
Eysturframsíða 1_200
Sudurframsída 1_200
skurður B
Skurður A
útsíða
serskurður
SECTION_FACADE_1_A
flatmynd 1. hædd
Flatmynd 2. hædd
flatmynd 1. hædd
Flatmynd 2. hædd
bottom of page