top of page
G-Bygn
LSHop
LSH2
LSH3
LSHeystur

Eiger: Almanna- og heilsumálaráðið

Bygherre: Landsverk

Areal: 5.500 m2

Budget: 156 mill.

Som et led i den løbende modernisering af Landssygehuset er det nuværende sygehus udvidet med en tilbygning -  G-bygningen.

Bygningen rummer megen aktivitet, der stiller store krav til de fysiske rammer. På den nederste etage er der laboratorium med blodbank, klinisk/kemisk, mikrobiologisk og patologisk laboratorium. På anden etage er der skadestue, intensiv afdeling og kommunelægelokaler. På tredje etage er der operationsstuer. På fjerde er der medicinske ambulatorier (onkologi, neurologi, dialyse m.m.), på femter er der operationssengeafdeling og på sjette teknik.
 

​Arkitektfirmaet har ydet arkitektrådgivning og projekteringsledelse, byggeledelse og rådgivning vedrørende møbler og udstyr.

LANDSSYGEHUSETS G-BYGNING

bottom of page