top of page
Úr erva
Støðumynd 1:200
Støðumynd 1:1000
Torgið
Sølutorg
Torgdagur
Árla á morgni kl. 04
Gerandisdagur kl. 15.30
Ólavsøka

Bygherre: Tórshavns Kommune

Arkitektkonkurrence 2020

SNA-teamet har lavet en plan for torvet ved den gamle havn i hjertet af Tórshavn, Vágsbotn. SNA-teamet består af SNA-Arkitekter som hovedrådgiver i samarbejde med Holscher Nordberg Architecture and Planning og LBF Ingeniører.

Formålet er at skabe en helhed ud af den mangfoldige plads. De nuværende aktiviteter skal have bedre rammer, og der skal være bedre muligheder for nye tiltag i et sammenhængende og smukt helhedsmiljø. Tanken er at flytte nogle af de nuværende elementer og udvide andre. På den måde udnyttes også soltimerne. På udvalgte steder er der indsat ”øer” i basalt, hvor man kan sidde, holde udstilling, eller hvor børn kan lege.

Tórshavns kommune udskrev konkurrencen med ønske om, at der bliver udviklet et nyt helhedsbillede af torvet ved havnen, som med sine restauranter, caféer, markedsplads, lystbåde, kontorbygninger og udendørs aktiviteter er en del af hovedstadens centrum. Planen skal ikke fastlægge, hvad der skal foregå i Vágsbotn, men derimod skabe en helhed i det oftest uventede, som fremtiden har at byde. Heri har planen sit udgangspunkt.

Som vandet der løber gennem landskabet og munder ud i fjorden, løber menneskestrømmene og energien i Tórshavn gennem byen og munder ud i Vágsbotn. Her hvor byen møder vandet, mødes også mennesker. Med en enkelt materialeholdning i mørk beton, træ og basalt skabes et roligt og sammenhængende gulv. Vágsbotn præges af et virvar af hustyper, farver, arkitektur, de mange både og bylivets mange aktiviteter. En stor mangfoldighed der får lov at træde frem og komme i centrum ved at skabe et roligt og afdæmpet gulv i byrummet som en udstillingsflade for mangfoldigheden og bylivet.

 

Et robust byrum

Vágsbotn er et levende byrum som bruges af mange og til meget. Det skal kunne tåle bil, bus og lastbilkørsel, ligesom de mange events, så som festivalen Voxbotn, Olaj m.v. stiller store krav til robustheden af belægning og inventar. Vi foreslår derfor en grundbelægning i en mørk indfarvet beton som insitustøbes på stedet i store felter. Beton er et velkendt materiale fra havnemiljøer på Færøerne, men med den mørke indfarvning får den en særlig karakter som vil fremhæve byrummet i Vágsbotn.

For at skabe variation og oplevelse, bearbejdes betonoverfladen i forskellige felter med kostning og rilletering. Dermed skabes en bevæget og levende flade ned gennem byrummet som spejler lyset forskelligt og fremstår forskelligt i tørt og vådt vejr. Grundbelægningen i beton suppleres af træ på kanter og dæk ned til vandet ligesom der indarbejdes trælister i belægningen og støbeskel på udvalgte områder.

 

Et byrum til hverdag og fest

Vi ønsker at skabe et byrum som både fungerer, når folk er i højt humør, og der er en masse mennesker, men også i hverdagssituationen, når der er få mennesker. Et byrum med oplevelser i solskin såvel som i regnvejr og tåge. Derfor skaber vi i projektet et afdæmpet belægningsgulv som spænder fra facade til facade. Det skaber et roligt tæppe, hvorpå det mangfoldige byliv kan udfolde sig og en rolig ramme som fremhæver Vágsbotns særkende - de mange farver og former på husene og aktiviteterne med lystbådehavnen, trafikken, caféer og handelsliv.

Den rolige grundbelægning bearbejdes med en præcis detaljering i overflade, belysning og særlige elementer i træ og basalt hvilket giver en stoflighed og oplevelsesrigdom i byrummet om der er mange mennesker eller få. Selv på en regnvåd dag, hvor byrummet er tomt, vil det være en oplevelse at bevæge sig gennem Vágsbotn som vil skifte karakter med vejrets, lysets og døgnets skiften.

 

18 øer i havet

Spredt ud i byrummet ligger 18 basaltøer, som danner opholdsmuligheder og guider bylivets færden. Som Færøernes 18 øer i Atlanterhavet ligger basaltøerne i betonbelægningen som pejlemærker opkaldt efter hver sin ø. Som hovedstad er Tórshavn ramme om særlige mærkedage og funktioner for hele Færøerne - en særlig samlende funktion som markeres i Vágsbotn med de 18 øer. Alle færinger, som kommer til Tórshavn, er i Vágsbotn repræsenteret ved sin hjemø. Til fremtidens Olaj eller andre særlige festdage er øerne pejlemærker og samlingssteder, hvor man kan aftale med familien at mødes ved en bestemt ø.

 

Belysning

Grundbelysningen består af lakerede træmaster som er placeret i mindre grupper i byrummet. Træmasterne er et varmt indslag i byrummet og skaber forbindelse til masterne på de mange både i havnebassinet. Grundbelysningen suppleres af lyslinjer langs trækanter og niveauspring ned mod vandet. Særlig effektbelysning tænkes indlagt i belægningen på udvalgte steder som små øer af lysglimt der ligger og flimrer i den mørke betonoverflade. På regnvåde dage og i tåge vil lysglimtene skabe en helt særlig stemning i byrummet.

Torvet ved havnen i Tórshavn

bottom of page