top of page

Bygherre: Vága Lufthavn​

Status: Projekteret og udført 2012-2014​

Omfang: 6.600 m2​

Budget: 110 mill. kr. HVU

Det lokale klima er en kritisk betingelse for, at lufthavnen kan fungere. Lufthavnsbygningerne er udformet på en sådan måde, at de giver ly fra de fremherskende vindretninger.

Lufthavnen er placeret i et område, som er usædvanlig fladt sammenlignet med det ellers stærkt kuperede terræn på Færøerne. Området til at afhente og sætte rejsende af er dækket med tag. Terminalbygningerne er samlet i en samlet struktur, som sikrer et ensartet udtryk. Samtidig kan at de forskellige individuelle funktioner opsættes og udvides i henhold til krav og behov.

Bygningerne er forbundet i en bue mellem airside og landside, hvilket udgør en sikkerhedsbarriere og ly mod vind for passagererne. Indenfor denne struktur er de forskellige funktioner blevet tilpasset, og der er lagt stor vægt på at skabe sammenhæng mellem dem. Servicefunktioner er placeret i en rationel og sober bygningsstruktur, som indeholder faciliteter i både en og to etager.

Lufthavnen blev oprindelig bygget af det britiske militær i løbet af anden verdenskrig som del af deres såkaldte ”friendly occupation”. De efterlod sig dybe spor i det færøske samfund, ikke mindst fysiske i landskabet, med lufthavnen som det tydeligste spor.

VÁGA LUFTHAVN

Year 2014
Sela01
02
08
14
12
16
bottom of page