top of page

Privatlivspolitik

Herunder er SNA's persondataforordning (GDPR) og privatlivspolitik

 1. Personlige oplysninger
  Når der udveksles informationer med SNA, registreres der bl.a. følgende personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
  Personoplysningerne registreres med det formål at kunne betjene potentielle og eksisterende, interne og eksterne samarbejdspartnere.
  Personoplysninger, der registreres hos SNA, opbevares i 1 år, medmindre der gives aktivt samtykke til, at SNA kan opbevare de oplyste persondata i længere tid.  Hvor personoplysninger indgår i ansættelsesaftaler, rådgivningsaftaler samt i projekt-, og arkitekt- og rådgiveropgaver opbevares oplysninger så længe rådgiveransvar er gældende for de aktuelle aftaler, arbejder og opgaver.  I henhold til branchens Almindelige Betingelser for teknisk rådgivning og bistand ophører rådgivers ansvar 5 år efter rådgiveropgavens afslutning
  .  
  SNA videresælger under ingen omstændigheder afgivne oplysninger til tredjemand.

   

 2. Følsomme oplysninger ved betalinger
  Ved afgivelse af konto-oplysninger i forbindelse med betalinger anvender SNA udelukkende oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af de pågældende transaktioner.  SNA har ikke adgang til følsomme konto-oplysninger.

   

 3. Samtykkeerklæring
  Hvis du registreres som samarbejdspartner hos SNA modtager du en samtykkeerklæring.

   

 4. Indsigt til personoplysninger mm
  Som registreret hos SNA har man altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.  Man har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret, og/eller anmode om ændringer i registreringen af egne oplysninger.  Disse rettigheder er belyst i Persondataloven, og anmodning kan ske ved skriftlig henvendelse.

   

 5. Dataindsamling
  Hvis SNA modtager personoplysninger, vil SNA lagre disse oplysninger og bruge dem i forbindelse med SNA's daglige arbejde og administrative opgaver.  SNA samler ikke data ind til markedsmæssige formål inkl. markedsføringsformål.
  Så længe personoplysningerne er aktuelle og relevante for SNA's daglige arbejde, vil disse blive lagret.  Personoplysninger opbevares i ét år.  Såfremt personoplysningerne indgår i rådgivningsaftaler og projektarbejder opbevares personoplysningerne, så længe rådgiveransvar kan gøres gældende for de aktuelle aftaler og opgaver.

   

 6. Databehandling
  Hvis man har været registreret hos SNA inden for de sidste 12 måneder, skal man være opmærksom på, at SNA indsamler, bearbejder og anvender data i forbindelse med SNA's udførelse af det daglige arbejde og administrative opgaver.

   

 7. Databehandleraftale
  SNA laver databehandleraftaler med alle virksomhedens systemleverandører, IT-samarbejdspartnere og konsulenter.

   

 8. Dokumentationspligt
  SNA stiller nødvendig dokumentation til rådighed for relevante myndigheder (Datatilsynet/Dátueftirlitið)

   

 9. Offentlige dokumenter
  Denne privatlivspolitik er en del af SNA's generelle virksomhedspolitik.  Dette dokument om håndtering af persondata er offentligt tilgængeligt på SNA's hjemmeside.

   

 10. Dataansvarlig
  Dataansvarlig i SNA er ledelsen og SNA's faste IT-konsulent.

   

 11. Ændringer i politikken og persondataloven
  Alle fremtidige ændringer i SNA's privatlivspolitik ajourføres i dette dokument uanset baggrunden for opdateringen.  Dokumentet gennemses og opdateres løbende for eventuelle nye bestemmelser og ændringer.

bottom of page